Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Gospodarstwa rybackie

HISTORIA I TRADYCJA HODOWLI RYB NA OBSZARZE LGR BIELSKA KRAINA
Najważniejszym i dominującym produktem gospodarki rybackiej typowym dla obszaru LSR jest karp. Historia jego hodowli sięga XVI w. (ryba w herbie g. Bestwina), a ryba ta zasłużyła sobie na miano Karpia Polskiego. Dokonał tego Adolf Gasch, który zrewolucjonizował hodowlę karpia i zdobył w 1880 r. złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Rybackiej w Berlinie. Metody chowu karpia w tradycyjnych stawach ziemnych, opracowane w drugiej połowie XIX wieku, praktycznie nie uległy zmianie i są stosowane do dnia dzisiejszego w gospodarstwach stawowych w okolicach Bestwiny i sąsiednich gmin, tj. Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza i Wilamowic. Na pamiątkę w Kaniowie organizowana jest każdego lata impreza - Święto Karpia Polskiego, która łącząc festyn z zawodami wędkarskimi i degustacją ryb, ściąga rzesze osób, w tym głównie związanych z hodowlą, wędkarstwem oraz miłośników i smakoszy ryb. W 2002 w Kaniowie postawiono pomnik – głaz upamiętniający działalność Adolfa Gascha, jego zasługi dla historii rybactwa i wpływ na obecny stan rybackości obszaru LSR. Poza karpiem na terenie LSR hodowane są również inne ryby słodkowodne: sandacz, amur, lin, szczupak, pstrąg. Dominują gospodarstwa rodzinne, kilkukilkunasto hektarowe. Stawy powyżej 50 ha są nielicznym zjawiskiem, jeśli występują to głównie w RSP (Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych). Na obszarze RLGD znajduje się około 140 gospodarstw rybackich, które zajmują ponad 1000 ha powierzchni stawowej, wielkość produkcji w tys. zł wynosi 7911,62, liczba osób zatrudnionych w rybactwie to ponad 300.
Stawy połączone są w sposób paciorkowy (kaskadowy), tzn. woda przechodzi ze stawu położonego wyżej do położonego niżej - przypomina paciorki korali. Produkcję cechuje wieloletniość – ryby osiągają kolejne wielkości do sprzedaży (narybek, kroczki, karpie towarowe), cykl pełny (własny materiał zarybieniowy) lub niepełny (z zakupu) – zróżnicowanie gospodarstw. Część ryb przetwarzana jest w miejscowych przetwórniach (Czechowice-Dziedzice, Jasienica), a znaczącą rolę odgrywa Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w gminie Jasienica (120 ha stawów), zajmujący się działalnością badawczą, produkcją karpia i materiału zarybieniowego. Na obszarze RLGD działają sekcje oraz koła Polskiego Związku Wędkarskiego na własnych zbiornikach wodnych. Ponadto członkiem RLGD jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach oraz Polski Związek Wędkarski Okręg w Bielsku-Białej, Koło Jasienica. Jak wykazano już wcześniej, obszar cechuje z jednej strony różnorodność, z drugiej zaś wieloaspektowa spójność oparta o działalność rybacką.


Dwa gatunki ryb z obszaru RLGD wpisane zostały na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: „Bestwiński Karp Królewski” 17.06.2014 r. oraz „Pstrąg Górski” – 05.08.2015 r.


Przez wszystkie Gminy należące do RLGD przebiega Szlak Karpia, który jest markowym produktem turystycznym stworzonym przez Lokalne Grupy Rybackie z południowej części Polski w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013.Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.