Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Grupa Robocza ds. tworzenia Strategii na lata 2014 - 2020

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Bielskiej Krainy na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby 
z sektora społeczno-gospodarczego, w tym rybackiego do zgłaszania się na członków grupy roboczej ds. pisania strategii.

Informujemy, że w skład grupy roboczej powinny wejść osoby z sektora publicznego – reprezentanci gmin LGR Bielska Kraina wskazane przez Wójtów/Burmistrzów, osoby z sektora społecznego (członkowie organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP itp.) oraz osoby z sektora gospodarczego (przedsiębiorcy, rybacy, rolnicy i itp.) aktywnie działający na rzecz obszaru LGR Bielska Kraina. Osoby te powinny wykazywać się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów, wdrażaniu dotychczasowej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR Bielska Kraina i/lub być członkiem Komitetu – organu decyzyjnego ws. wyboru projektów w Stowarzyszeniu LGR Bielska Kraina. Osoby te powinny być również dyspozycyjne ze względu na planowane częste spotkania grupy roboczej.

Osoby chętne do zaangażowania się w prace na rzecz opracowywania strategii prosimy
o zgłaszanie się do dnia 2 marca 2015 r. do godz. 15:00 osobiście w biurze Stowarzyszenia, mailowo na adres biuro@bielskakraina.pl lub telefonicznie 33 810 57 35, 725 449 170. 

Informujemy, że będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Już dziś zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie strategii rozwoju naszego regionu!

Zarząd Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina

 

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.