Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina powstało15 października 2009r., jako stowarzyszenie specjalne w ramach Osi 4 PO RYBY, z inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego, starostwa powiatowego w Bielsku-Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska oraz mieszkańców obszaru związanych z działalnością rybacką.

Obszar objęty działaniem LGR Bielska Kraina znajduje się w południowej części województwa śląskiego na terenie powiatu bielskiego. Całkowita powierzchnia obszaru LGR wynosi 275 km2. Zamieszkuje go 97 814 osób.

Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina tworzy 5 gmin powiatu bielskiego (Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice), powiat bielski, organizacje pozarządowe związane z rybactwem, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy. Siedziba mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, a Biuro Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina znajduje się w Bielsku-Białej przy ul. Regera 81.

 

Cele ogólne zawarte w LSROR to:Najważniejszym poza statutem dokumentem stowarzyszenia jest Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, która zawiera m.in. opis obszaru działania LGR, jego zasoby, misję, cele, przedsięwzięcia oraz budżet.

  • upowszechnienie wiedzy i rozwój kompetencji,
  • poprawa jakości infrastruktury i rozwój potencjału turystycznego,
  • rozwój przedsiębiorczości i utrzymanie potencjału gospodarki rybackiej,
  • ochrona środowiska.

Wysokość środków budżetowych LGR Bielska Kraina na realizację ww. celów wynosić będzie23 377 546 zł.

Na obszarze LGR gospodarka stawowa opiera się o stawy karpiowe, których areał przekracza 1000 ha. Kompleksy stawów rybackich znajdują się głównie w sołectwach Iłownica, Jasienica, Landek, Międzyrzecze Górne i Dolne, Roztropice oraz gminie Bestwina.

 

 

Najważniejszym produktem typowym dla obszaru LSROR jest karp. Historia jego hodowli sięga XVI w. (ryba w herbie g. Bestwina), a ryba ta zasłużyła sobie na mianoKarpia Polskiego. Dokonał tego Adolf Gasch, który zrewolucjonizował hodowlę karpia i zdobył za to w 1880 r. złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Rybackiejw Berlinie rozsławiając Polskę w czasie, kiedy pozbawiona była własnej odrębności narodowej (okres zaborów).Aktywność rybaków nie ogranicza się tylko do prowadzenia gospodarki stawowej. Często powiązana jest z typową działalnością rolniczą, drobnym handlem albo hurtową sprzedażą ryb. Dla części jest to dodatkowe zajęcie na emeryturze. Większość gospodarstw to tradycyjne gospodarstwa rodzinne, angażujące całe rodziny.

Na pamiątkę w Kaniowie organizowana jest każdego lata impreza -  Święto Karpia Polskiego, która łącząc festyn z zawodami wędkarskimi i degustacją ryb ściąga rzesze osób, w tym głównie związanych z hodowlą, wędkarstwem oraz miłośników i smakoszy ryb. W 2002 w Kaniowie postawiono pomnik – głaz upamiętniający działalność Adolfa Gascha, jego zasługi dla historii rybactwa i wpływ na obecny stan rybackości obszaru LSROR.

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.