Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

II Spotkanie Grupy Roboczej

10 września br. w siedzibie LGR Bielska Kraina odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. pisania Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje przyjęły formę „Narady Obywatelskiej”.

Podczas konsultacji członkowie Grupy Roboczej pochylili się raz jeszcze nad wypracowaną wcześniej analizą SWOT obszaru, celem usystematyzowania zgromadzonych propozycji na pierwszym spotkaniu Grupy oraz propozycji, które wpłynęły podczas konsultacji prowadzonych w biurze i gminach członkowskich LGR  od lokalnej społeczności.

Wypracowana analiza SWOT dostępna jest już na stronie www.bielskakraina.pl do społecznych konsultacji. Zachęcamy do wnoszenia uwag do dnia 24 września br.

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.