Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Obszar działania

Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Bestwina położona jest na terenie województwa śląskiego w powiecie bielskim. Geograficznie teren ten znajduje się w Kotlinie Oświęcimskiej u ujścia rzeki Białej do Wisły. Od zachodu przez rzekę Biała Bestwina sąsiaduje z miastem i gminą Czechowice-Dziedzice, na południu z miastem Bielsko-Biała, na północy z kolei przez rzekę Wisła z gminami Miedźna i Pszczyna, a na wschodzie z gminą Wilamowice. W nizinnej części gminy, wzdłuż rzeki Białej, znajduje się długi łańcuch stawów rybnych o historii sięgającej jeszcze XVI wieku. Walory przyrodnicze i krajobrazowe stanowią niezaprzeczalne atuty wszystkich sołectw wchodzących w skład gminy Bestwina (Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów). Na całym terenie występuje zróżnicowana szata roślinna od pastwisk, poprzez łąki, pola uprawne, kompleksy stawów, mokradła aż po spore obszary lasów i zatopione tereny poprzemysłowe, na których rozwinęła się roślinność charakterystyczna dla terenów podmokłych. Do jednych z najbardziej malowniczych obszarów gminy należą okolice „Podkępia”. Jest to strefa chronionego krajobrazu z siedliskiem rzadkich gatunków roślinności i zwierząt. Ukształtowanie terenu, warunki przyrodnicze sprawiają, że gminę chętnie odwiedzają turyści, dla których dodatkową atrakcją są niewątpliwie akweny wodne w Kaniowie powstałe po dawnych wyrobiskach żwiru. W znacznej części zagospodarowane na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych stanowią magnes dla mieszkańców gminy i przyjezdnych. Właśnie na bazie akwenów wodnych w Kaniowie rozwinęła się sztandarowa dla gminy dyscyplina sportu – kajak-polo.

 

 

Jasienica jest jedną z największych gmin w Polsce i największą w województwie śląskim. Administracyjnie jest położona w powiecie bielskim, w obrębie trzech regionów geograficznych południowej Polski: Beskidów, Pogórza Cieszyńskiego i Kotliny Oświęcimskiej. Gmina Jasienica znajduje się w strefie obejmującej zurbanizowany obszar aglomeracji bielskiej i graniczy z jej śródmiejską częścią tj. miastem Bielsko-Biała. Gmina należy do euroregionu Śląsk Cieszyński.
W skład Gminy wchodzi 14 sołectw: Jasienica, Bielowicko, Grodziec, Iłownica, Mazańcowice, Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne, Rudzica, Landek, Świętoszówka, Roztropice, Biery, Łazy i Wieszczęta. Jasienica jest jedną z najstarszych miejscowości w powiecie. W samej Jasienicy warto zwrócić uwagę na kościół parafialny św. Jerzego, wzniesiony w 1787 roku i kilka drewnianych chałup z XIX wieku o ciekawej konstrukcji zrębowej i słupowej. Wrażenie robią też dwie wille z końca XIX wieku z pruskim murem oraz secesyjny budynek szkoły podstawowej z 1910 roku.

 

 

Gmina Jaworze to malowniczo położony obszar w południowej części województwa śląskiego, położony na pograniczu powiatów bielskiego i cieszyńskiego. Już samo to sprawia, że gmina charakteryzuje się dużą różnorodnością kulturową. Od południa Jaworze graniczy z Brenną, od północy z Jasienicą, a od wschodu z Bielskiem-Białą. W skład gminy Jaworze wchodzą przysiółki: Jaworze Średnie, Jaworze Dolne, Jaworze Górne i Jaworze Nałęże. Gmina Jaworze położona jest w obrębie Pogórza Cieszyńskiego u północnego progu Beskidu Śląskiego w rozgałęzieniu ułożonych południkowo ramion górskich łączących się w masywie Błotnego (917 m n.p.m.) znanego jako Błatnia. Urokliwe doliny oraz stromo opadające zalesione stoki Bucznika (679 m), Ostrego (659 m) Borowiny (718 m) i Wysokiego (756 m) tworzą niezapomniane tło dla położonej na pagórkach gminy. Przez miejscowość przepływają też potoki Szeroki i Wysoki oraz potok zwany przez mieszkańców Jesionka. Jaworze, wchodzące w skład Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” stanowi ważny jej element uzupełniając bogactwo obszaru LGR o niespotykane gdzie indziej atuty zdrowotne gminy. Jest ona bowiem znana z walorów uzdrowiskowych. Na tym terenie w XIX wieku odkryto źródła wody bogate w sole jodo-bromowe. Corocznie przybywa tutaj wiele osób ze schorzeniami dróg oddechowych. Na terenie Jaworza funkcjonują obiekty wczasowo-rekreacyjne, liczne ścieżki rowerowe i narciarskie.

 

 

Czechowice-Dziedzice położone są na granicy uprzemysłowionego Śląska i beskidzkich stoków. Miasto wraz z sołectwami – Bronowem, Ligotą i Zabrzegiem – tworzą liczącą ponad 43 tys. mieszkańców Gminę Czechowice-Dziedzice o łącznej powierzchni 6,6 tys. ha. Prawa miejskie nadano Czechowicom-Dziedzicom w 1950 roku, ale historia miejscowości sięga wielu stuleci wstecz. Pierwsze wzmianki o obszarach, na których istnieje dzisiejsze miasto pochodzą z XV wieku. Czechowice-Dziedzice i sąsiadujące z nimi od południa miasto Bielsko-Biała tworzą rdzeń aglomeracji bielskiej, stanowiącej jeden z czterech obszarów metropolitalnych województwa śląskiego. Aglomeracja ta to nowoczesny ośrodek przemysłu, kultury i nauki o znaczeniu regionalnym, a także krajowe centrum rozrządu ruchu turystycznego i ośrodek węzłowy strefy transgranicznej z odnogami w kierunku Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Droga krajowa nr 1, przebiegająca przez środek gminy, dzieli ją na dwie części. Sołectwa Zabrzeg, Ligota i Bronów to obszar zdominowany przez tereny rolnicze i leśne. Z uwagi na bogactwo przyrodnicze obejmująca je zachodnia część gminy została włączona w Europejską Sieć Ekologiczną NATURA 2000 „Dolina Górnej Wisły”. Charakteryzuje się ona dużymi walorami krajobrazowymi z atrakcyjnymi pasmami Beskidu Małego i Śląskiego, licznymi stawami, rzekami oraz Jeziorem Goczałkowickim zwanym „Śląskim Morzem” – jednym z największych w Polsce zbiorników wodnych.

 

 

Gmina Wilamowice leży na pograniczu południowej części Kotliny Oświęcimskiej, u podnóża Beskidów, w powiecie bielskim. W skład gminy wchodzi miasto Wilamowice i pięć sołectw: Pisarzowice, Dankowice, Stara Wieś, Hecznarowice i Zasole Bielańskie. Korzystne usytuowanie geograficzne warunkuje jej bardzo dobre walory przyrodnicze, gospodarcze, krajoznawcze, a także turystyczne, z niezwykle interesującą siecią stawów rybnych, łącznie zajmującą powierzchnię ponad 200 ha, w których prowadzona jest hodowla karpia. Wilamowice stanowią doskonałą bazę wypadową do większych miast tj.: Bielsko-Biała, Kraków, Wadowice czy Katowice, do których jest zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Wilamowice posiadają niezwykle ciekawą historię, niepowtarzalny język, którym do dziś posługują się jeszcze starsze osoby, które jednocześnie uczą młode pokolenie. Do miast partnerskich należą: Rajeckie Teplice i Horna Suca ze Słowacji, Dolni Benesov z Czech, Kisujszallas z Węgier, Żupanja, Klanjec i Klostar Ivanic z Chorwacji. Kulturę i zwyczaje zaprzyjaźnionych narodów mieszkańcy Gminy Wilamowice i licznie przybywający k Goście mogą podziwiać podczas tradycyjnej, corocznej imprezy plenerowej „Wilamowskie Śmiergusty”.

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.