Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Tworzenie strategii na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina rozpoczęło pracę nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Bielskiej Krainy na lata 2014-2020. 

Strategia ta, będzie obejmowała swym zasięgiem obszar 5 gmin powiatu bielskiego tj.: Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza i Wilamowic.

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo aktualne dokumenty dotyczące nowego okresu programowania, rozporządzenia i wytyczne, które na bieżąco będą aktualizowane.

W najbliższym czasie planuje się również stworzenie grupy roboczej ds. pisania strategii, której głównym zadaniem będzie moderowanie prac nad strategią. W skład grupy wejdą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym rybackiego.

Planuje się również otwarcie punktu konsultacyjnego w biurze LGR Bielska Kraina, w którym pracownicy będą udzielać informacji nt. tworzenia strategii, przewidywanego harmonogramu prac oraz aktualnych wytycznych dotyczących okresu programowania 2014-2020.

W ramach prac nad strategią przewidywane są spotkania konsultacyjne oraz szkolenia,
o których będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej, bazy mailingowej oraz newslettera.

Jednym z pierwszych etapów w ramach przygotowania strategii będzie dystrybuowanie elektronicznej ankiety nt. obszaru Bielskiej Krainy, jego mocnych i słabych stron. Wnioski płynące z analizy ankiety zostaną wykorzystane do rozdziału strategii pod nazwą „Diagnoza obszaru” Oraz „Analiza SWOT”. Ankieta dostępna będzie w formie elektronicznej na stronie internetowej https://wspoldecydujemy.pl

Wszelkie informacje dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGR Bielska Kraina udzielamy w biurze Stowarzyszenia, mailowo: biuro@bielskakraina.pl lub telefonicznie 33 810 57 35, 725 449 170.

Już dziś zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie strategii rozwoju naszego regionu!

 

Zarząd Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina

 

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.