Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Projekt pn. "Maluchy bez granic"

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Maluchy bez granic” z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska  2014-2020.

Wartość zadania: 93 122,40 zł

Dofinansowanie: 83 810,16 zł

Wkład własny: 9 312,24 zł

Termin realizacji zadania: grudzień 2019 – wrzesień 2020 (10 miesięcy)

Partner czeski:  Sdružení obcí povodí Stonávky (Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Stonawki) – Tranovice.

 

Projekt polegać będzie na podniesieniu wiedzy o wspólnym obszarze wśród dzieci z placówek przedszkolnych. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz nawiązanie kontaktów za pośrednictwem wydania materiałów edukacyjnych, organizacji zajęć dydaktycznych oraz organizację konkursu plastycznego i pikniku przyrodniczego. Realizacja projektu pomoże rozwiązać problem niedostatecznej współpracy partnerów pogranicza PL-CZ oraz niskiej ekologicznej świadomości wśród dzieci.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

1. Wydanie materiałów edukacyjnych:

a) książeczki edukacyjne

b) kolorowanki przyrodnicze

c) Puzzle z zaznaczonym obszarem terytorialnym partnerów

d) przyrodnicze gry planszowe

 

2. Organizacja cyklu 20 lekcji "żywej przyrody" w placówkach przedszkolnych -

Z uwagi na przedłużający się okres pandemii COVID-19 (koronawirusa), którego negatywne skutki mają bardzo duży wpływ na realizację mikroprojektu "Maluchy bez granic" z uwagi na edukacyjny charakter projektu i grupę docelową, którą stanowią placówki przedszkolne, które w okresie pandemii uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć przez podmioty z zewnątrz, LGR Bielska Kraina nie była w stanie zrealizować zaplanowanych lekcji żywej przyrody bezpośrednio w placówkach przedszkolnych, w zamian nagrany został edukacyjny film przyrodniczy w wersji polskiej oraz w wersji czeskiej, który został przekazany na ręce Dyrektorów placówek przedszkolnych, a następnie zaprezentowany dzieciom podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli przedszkolnych. 

3. Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci z placówek przedszkolnych z Polski i Czech pn. "Moja mała ojczyzna" - do placówek przedszkolnych wysłane zostaną zaproszenia dotyczące udziału
w konkursie plastycznym. Z każdej placówki wyłonione zostaną 3 najlepsze prace, które kolejno zostaną przesłane do Partnerów projektu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w obecności obu partnerów, a wręczenie nagród podczas pikniku przyrodniczego.

4. Organizacja pikniku przyrodniczego dla dzieci z Polski i Czech. W ramach pikniku przygotowana zostanie wystawa prac z konkursu plastycznego, wystawa przyrodnicza, organizacja zajęć dla dzieci - aktywne strefy, m.in. przyrodnicza, sportowa, taneczna, itp., gry i zabawy oraz poczęstunek dla uczestników pikniku. Grupą docelową projektu będą dzieci w wieku przedszkolnym z obszaru działania Partnerów. Materiały dydaktyczne trafią do przedszkoli z obszaru Polski i Czech. Lekcja żywej przyrody zorganizowana będzie w 20 placówkach przedszkolnych zlokalizowanych w powiecie bielskim, na obszarze wsparcia LGR Bielska Kraina (15 lekcji) oraz 5 lekcji w placówkach przedszkolnych w Czechach. Piknik przyrodniczy skierowany zostanie zarówno do dzieci z Polski i Czech jak również ich opiekunów.« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.