Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

PROJEKT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWY

PROJEKT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w partnerstwie z 6 Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania z obszaru Polski będzie realizowała w 2019 roku projekt pn. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa.”

Głównym celem operacji jest nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania, służącej wymianie doświadczeń, wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa.

W ramach realizacji Projektu Współpracy zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1. wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa,

2. organizacja wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie,

3. organizacja wizyty studyjnej na Słowenii.

Ad.1 Publikacja promująca obszary zależne od rybactwa

W zadaniu tym uczestniczyć będą dwie grupy: LGR Bielska Kraina oraz RLGD Roztocze.

Publikacja, o której mowa w pierwszym zadaniu – „Wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa” – poświęcona zostanie promocji obszarów zależnych od rybactwa w szczególności miejsc związanych z chowem i hodowlą ryb, ale także najciekawszymi atrakcjami turystycznymi partnerskich LGR/RLGD. Publikacja ma stanowić materiał promujący obszary partnerskich LGR/RLGD i przekazywany np. pozostałym partnerom projektu podczas wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie czy wizyty studyjnej na Słowenii.

Grupą docelową będą przedstawiciele sektora rybackiego, mieszkańcy obszarów objętych poszczególnymi LSR, partnerzy zagraniczni, grupy defaworyzowane.

Ad.2 Wizyta studyjna w Bielskiej Krainie

W zadaniu tym uczestniczyć będzie  5 partnerskich grup RLGD.

miejsce: obszar LGR Bielska Kraina

planowany termin: 12-15 luty 2019r.

Wizyta studyjna w Bielskiej Krainie ma na celu przedstawienie dobrych praktyk
w zakresie realizacji projektów współfinansowanych w ramach PO RYBY/ PO RiM, które były zrealizowane na obszarze działania LGR Bielska Kraina. Ponadto projekt ma przyczynić się do zapoznania z obszarem województwa śląskiego – okolic Bielskiej Krainy. W trakcie 4-dniowej wizyty studyjnej, oprócz części merytorycznej, w programie zaplanowano zwiedzanie gospodarstwa rybackiego, kluczowych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie Bielskiej Krainy i okolic, które mają zapoznać partnerów projektu z historią, kulturą i dziedzictwem przyrodniczym znajdującym się na obszarze działania LGR Bielska Kraina. Organizacja wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie będzie promocją obszaru, turystyki oraz lokalnej kultury. Podczas wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie przekazana będzie publikacja partnerom projektu, która stanowić ma materiał promujący obszary zależne od rybactwa.

Ad.3 Wizyta studyjna na Słowenii (7 dni)

W zadaniu tym uczestniczyć będzie  6 partnerskich grup RLGD.

planowany termin: 20-26 maj 2019r.

ilość osób uczestniczących z LGR: 25 uczestników

Miejscem docelowym wizyty studyjnej jest Krsko na Słowenii oraz obszar działania grupy partnerskiej – LAS Posavje. Wyjazd poświęcony będzie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie chowu i hodowli ryb, a także poznaniu kultury słoweńskiej, promocji obszarów zależnych od rybactwa zarówno tych na Słowenii jak i polskich. Po przyjeździe do Słowenii w programie znajdzie się przede wszystkim zwiedzanie gospodarstw rybackich
i spotkania z przedstawicielami tamtejszych grup rybackich.

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.