Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

PROJEKT WSPÓŁPRACY "ZŁOTA ŁUSKA"

PROJEKT WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ "ZŁOTA ŁUSKA"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w partnerstwie z 4 Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania z obszaru Polski realizuje projekt pn. „Projekt współpracy międzyregionalnej "Złota Łuska"”.

Głównym celem operacji jest wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

W ramach realizacji Projektu Współpracy zaplanowano do realizacji następujące zadania:

 1. Dwudniowa konferencja oraz imprezy promujące sektor rybacki na obszarze LGR "PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ",
 2. Konferencja i wizyta studyjna na obszarze LGR BIELSKA KRAINA,
 3. Edukacyjne pokazy kulinarne oraz wizyta studyjna na obszarze RLGD "ROZTOCZE",
 4. Konferencja i wizyta studyjna na obszarze LGD "OWOCOWY SZLAK”,
 5. Konferencja i wizyta studyjna na obszarze LGR "W DOLINE TYŚMIENICY I WIEPRZA",
 6. Materiały promocyjne i reklamowe

 

Ad 1. Dwudniowa konferencja oraz imprezy promujące sektor rybacki na obszarze

LGR "PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ"

I Działanie - Impreza promująca spożycie ryb słodkowodnych wraz z konkursem kulinarnym w ramach „Dzień Karpia Królewskiego 2019”

W zadaniu tym uczestniczyć będzie 5 grup RLGD.

Lider zadania: Lokalna Grupa Rybacka „Puszczy Sandomierskiej”

Liczba osób z poszczególnych grup:

 1. LGR Bielska Kraina- 2
 2. LGR „Puszczy Sandomierskiej”- 1470
 3. RLGD „Roztocze”- 20
 4. LGD „Owocowy Szlak”- 6
 5. LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” – 2

Opis wydarzenia:

Działania promocyjne obejmowały będą udział w imprezie plenerowej „Dzień Karpia Królewskiego 2019”  w ramach której realizowane będą następujące działania:

 • promocją potraw z ryb słodkowodnych w postaci stoisk gospodarstw rybackich i restauracji,
 • ogólnodostępna degustacja potraw z ryb słodkowodnych,
 • aktywizację gospodarstw rybackich w zakresie wprowadzania do obrotu potraw z ryb słodkowodnych w postaci konkursu na potrawy z ryb słodkowodnych oraz produktów tradycyjnych (konkurs w 5 kategoriach),
 • promocję projektu „Złota Łuska” oraz działań podjętych w ramach projektu (stoiska promocyjne),
 • przygotowanie programu artystycznego oraz obsługi i zabezpieczenia imprezy.

Elementem imprezy będzie degustacja potraw z ryb, zapewnienie obsługi scenicznej oraz programu artystycznego, organizacja konkursów kulinarnych w 5 kategoriach nawiązujących do dziedzictwa kulturalnego oraz tradycji rybackich występujących na terenach LGD współpracujących oraz zapewnienie stoisk dla współpracujących LGD.

II Działanie : Dwudniowa Konferencja „Marketing produktów na bazie ryb słodkowodnych”

Liczba uczestniczących RLGD: 5

Lider zadania: Lokalna Grupa Rybacka „Puszczy Sandomierskiej”

Liczba osób z poszczególnych grup:

 1. LGR Bielska Kraina- 5
 2. LGR „Puszczy Sandomierskiej”- 28
 3. RLGD „Roztocze”- 12
 4. LGD „Owocowy Szlak”- 10
 5. LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” – 5

Planowany termin konferencji: 4-5 kwiecień 2019 r.

Czas trwania konferencji: 2 dni, ok. 16 godzin zegarowych

Planowane miejsce konferencji:

Miejscowość Baranów Sandomierski, Gmina Baranów Sandomierski, Powiat Tarnobrzeski, Województwo Podkarpackie

Konferencja skierowana będzie do przedstawicieli gospodarstw rybackich, lokalnych restauracji i punktów gastronomicznych, członków współpracujących LGR. Celem konferencji będzie prezentacja ciekawych form marketingu produktów zbliżonych do ryb słodkowodnych oraz dobrych praktyk w tym zakresie. W trakcie konferencji zostanie zorganizowana degustacja potraw omawianych w trakcie konferencji. Uczestnicy otrzymają także komplet materiałów szkoleniowych.

 

Ad 2. Konferencja i wizyta studyjna na obszarze

LGR BIELSKA KRAINA

I dzień Konferencja rybacka w Bielskiej Krainie:

Liczba uczestniczących LGD: 5

Lider zadania: LGR BIELSKA KRAINA

Konferencja zostanie zorganizowana dla 55 osób.

Liczba osób z poszczególnych grup:

 1. LGR Bielska Kraina- Konferencja - 15 os.
 2. LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”- 10 os.
 3. LGD „Owocowy Szlak”- 10 os.
 4. LGR „Puszczy Sandomierskiej”- 10 os.

Termin konferencji: 6-7 maj 2019r.

Czas trwania konferencji: 1 dzień, ok. 8 godzin zegarowych

Miejsce konferencji:

 Villa Barbara Centrum Zdrowia i Rehabilitacji

ul. Wczasowa 171, 43-384 Jaworze

Planowany Program konferencji:

 1. I dzień KONFERENCJA:
 • Wykład I blok: „Zdrowie ryb w stawach karpiowych i pstrągowych”
 • Wykład II blok: „Przepisy i dokumenty odnoszące się do branży rybackiej, w tym księga stawowa”
 • Wykład III blok: „Dokumentacja weterynaryjna w gospodarstwach rybackich”

II dzień Wizyta studyjna w Bielskiej Krainie:

Liczba uczestniczących LGD: 5

Lider zadania: LGR „BIELSKA KRAINA”

Liczba uczestników: 43 osoby

Liczba osób z poszczególnych grup:

 1. LGR Bielska Kraina- 3 os.
 2. LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”- 10 os.
 3. LGD „Owocowy Szlak”- 10 os.
 4. LGR „Puszczy Sandomierskiej”- 10 os.
 5. RLGD „Roztocze”- 10 os.

Planowany Program wizyty studyjnej:

 1. wizyta w Specjalistycznym Gospodarstwie Rybackim „Nałęże” – spotkanie z właścicielem, poczęstunek pstrągiem wędzonym;
 2. wizyta na Uroczysku Karpiowym – efekty wdrażania PO RYBY 2007-2013 spotkanie z właścicielem, oprowadzenie po obiekcie;
 3. obiad;
 4. zwiedzanie Muzeum Browaru w Żywcu;
 5. rejs statkiem Ziemia Żywiecka;
 6. kolacja.

 

Ad. C. Edukacyjne pokazy kulinarne oraz wizyta studyjna na obszarze

RLGD "ROZTOCZE"

Liczba uczestniczących LGD: 5

Lider zadania: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”

Szkolenie zostanie zorganizowane dla ok. 61 osób.

Liczba osób z poszczególnych grup:

 1. LGR Bielska Kraina - 5
 2. LGR „Puszczy Sandomierskiej”- 10
 3. RLGD „Roztocze”- 20
 4. LGD „Owocowy Szlak”- 20
 5. LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”- 6

Planowany termin konferencji: czerwiec 2019

Czas trwania warsztatów, pokazów: 1 dzień, ok. 8 godzin zegarowych

Planowane miejsce konferencji:

Karczma „Dębowy Dwór”

37-613 Ruda Różaniecka

I dzień PROGRAM POKAZÓW KULINARNNYCH:

 • prelekcja „ Propagowanie ryb jako zdrowej żywności”
 • przygotowanie w formie pokazu kompletnego obiadu w których głównym produktem są ryby słodkowodne,
 • obiad dla 61 uczestników warsztatów,
 • warsztaty dla minimum 6 osób z filetowania ryb słodkowodnych na przykładzie karpia,
 • nocny pokaz kulinarny.

II dzień

część pierwsza - konferencja:

Liczba osób z poszczególnych grup:

 1. LGR Bielska Kraina - 5
 2. LGR „Puszczy Sandomierskiej”- 10
 3. RLGD „Roztocze”- 10
 4. LGD „Owocowy Szlak”- 20
 5. LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”- 5

WSTĘPNY PROGRAM:

 • Wykład „Ryby w polskim kulinarnym dziedzictwie na przykładzie konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo,
 • Dobre praktyki producentów
 • Certyfikacja 

II dzień część druga oraz III dzień wizyta studyjna:

Liczba uczestniczących LGD: 5

Lider zadania: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”

Liczba osób z poszczególnych grup:

 1. LGR Bielska Kraina - 5
 2. LGR „Puszczy Sandomierskiej”- 10
 3. RLGD „Roztocze”- 5
 4. LGD „Owocowy Szlak”- 20
 5. LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”- 6

Wizyta studyjna odbędzie się w oparciu o najprężniej działające gospodarstwa rybackie o specyfice zarówno hodowlanej ryb jak i restauracyjnej i noclegowej. Wizyta będzie miała miejsce na ternie działania RLGD „Roztocze”, która będzie organizatorem i koordynatorem wizyty studyjnej począwszy od Gospodarstwa rybackiego w Bełżcu przez zwiedzanie Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu oraz prezentacja Ośrodka Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” w Bondyrzu wraz z degustacją wyrobów  prezentowanych gospodarstw. Podczas trzeciego dnia zaprezentowana zostanie przetwórstwo rybne oraz potencjał rozwojowy na przykładzie Zarządu Dóbr Smolin wraz z degustacją wyrobów lokalnych tego gospodarstwa.

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ NA OBSZARZE RLGD ROZTOCZE

 • Dzień II WIZYTA STUDYJNA
 1. prezentacja Gospodarstwa Rybackiego w Rudzie Różanieckiej wraz z degustacją wyrobów gospodarstwa
 2. prezentacja Gospodarstwa Rybackiego w Bełżcu wraz z degustacją wędzonego karpia.
 3. zwiedzanie Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu
 4. prezentacja Ośrodka Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” wraz z degustacją wyrobów gospodarstwa.
 • Dzień III WIZYTA STUDYJNA
 1. prezentacja Gospodarstwa Rybackiego i przetwórstwa rybnego na przykładzie Zarządu Dóbr Smolin
 2. degustacja wyrobów Zarządu Dóbr Smolin

 

Ad. D Konferencja i wizyta studyjna na obszarze

LGD "OWOCOWY SZLAK".

I dzień : Organizacja warsztatów kulinarnych dotyczących przygotowania ryb słodkowodnych.

Liczba uczestniczących LGD: 5

Lider zadania: LGD „Owocowy Szlak”

Liczba osób z poszczególnych grup:

 1. LGR Puszczy Sandomierskiej – 5
 2. LGR Bielska Kraina - 5
 3. RLGD „Roztocze” – 5
 4. LGD „Owocowy Szlak”- 10
 5. LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”- 5

Planowany termin: lipiec 2019

Czas trwania: 08.00 – 19.00 - 3 grupy po 3 godziny zegarowe

Planowane miejsce: Studio Kulinarne Sokowirówka ul. Modrzewiowa 4, 24-320 Poniatowa

Planowany Program Warsztatów:

Warsztaty odbędą się w trzech grupach po 10 osób.

I grupa :  8.00- 11.00 – LGD Owocowy Szlak – 10 osób

II grupa : 12.00-15.00 – RLGD Dolina Tyśmienicy i Wieprza - 5 osób LGD Puszcza Sandomierska – 5 osób

III grupa : 16.00 – 19.00 – RLGD Roztocze – 5 osób, RLGD Bielska Kraina – 5 osób

II dzień Konferencja „Lubelsko - Podkarpacki Szlak Karpia”

Liczba uczestniczących LGD: 5

Lider zadania: LGD „Owocowy Szlak”

Liczba osób z poszczególnych grup:

 1. LGR Puszczy Sandomierskiej – 8
 2. LGR Bielska Kraina- 5
 3. RLGD „Roztocze” – 8
 4. LGD „Owocowy Szlak”- 100
 5. LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”- 5

Planowany termin: lipiec 2019

Czas trwania: 09.00 – 12.00

Planowane miejsce: Sala kinowa Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskiem, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie

Planowany Program Konferencji:

 • Rejestracja uczestników konferencji
 • Powitanie uczestników konferencji, przedstawienie programu,
 • Inauguracja otwarcia Lubelsko- Podkarpackiego Szlaku Karpia
 • Obiad: Restauracja Staroopolska, ul. T. Kościuszki 6, 24-300 Opole Lubelskie,
 • Powrót do hotelu do Poniatowej.
 • Wspólny wyjazdu  do miejsca Chodlik – Podgórz w celu ukazania turystycznego zagospodarowania rzeki Chodelki - dobre praktyki zrealizowane w ramach PO RYBY 2014-2020
 • Powrót do hotelu,
 • kolacja

Wizyta Studyjna na obszarze LGD „Owocowy Szlak”

III dzień

Liczba uczestniczących LGD: 5

Lider zadania: LGD „Owocowy Szlak”

Liczba osób z poszczególnych grup:

 1. LGR Puszczy Sandomierskiej – 8
 2. LGR Bielska Kraina - 5
 3. RLGD „Roztocze” – 8
 4. LGD „Owocowy Szlak”- 10
 5. LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”- 5

Planowany termin: lipiec 2019

Czas trwania: 1 dzień,

Planowane miejsce wyjazdu:

Wizyta szkoleniowa odbędzie się w oparciu o ofertę  Gospodarstwa Rybackiego Pstrąg Pustelnia. W programie zaplanowano objazd po stawach, zwiedzanie gospodarstwa, przedstawienie zrealizowanych projektów, wymiana doświadczeń dotyczących hodowli i sprzedaży ryb.

Wizyta będzie miała miejsce na  terenie LGD „Owocowy Szlak”, które będzie organizatorem i koordynatorem wizyty, a także podzieli się doświadczeniami z współpracy w promocji oferty obszaru.

Obiad w Zajeździe Rybackim Pustelnia/Ryby, Wola Rudzka 34, 24-300 Opole Lubelskie.

Planowany Program Wizyty studyjnej:

 • Prezentacja stawów Gospodarstwa Rybackiego Pstrąg Pustelnia
 • Zwiedzanie gospodarstwa,
 • Prezentacja zrealizowanych projektów w ramach PO RYBY 2014-2020,
 • Wymiana doświadczeń dotyczących hodowli i sprzedaży ryb,
 • Poczęstunek potrawami z ryb pochodzącymi z gospodarstwa rybackiego Pstrąg Pustelnia,

Ad. E. Konferencja i wizyta studyjna na obszarze

LGR "W DOLINE TYŚMIENICY I WIEPRZA"

Podsumowującym działaniem projektu współpracy „Złota Łuska ” będzie konferencja połączona z wizytą studyjną na terenie działania LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. Wspólnym działaniem partnerskich LGR-ów będzie przedstawienie zakresów realizacji zadań im przypisanych, a także rezultatów i efektów wdrażania projektu „Złota Łuska”.

LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” odpowiedzialna będzie za część logistyczno-organizacyjną oraz zaplecze szkoleniowe skierowane do sektora rybackiego. Kontynuacją działań promocyjnych i ukazujących lokalne dziedzictwo sektora rybackiego będzie wizyta studyjna po obszarze działania LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w celu zapoznania uczestników z tradycjami rybackimi oraz dobrymi praktykami stosowanymi przez rybaków z terenu LGR „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

Liczba uczestniczących LGD:5

Lider zadanie: LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

Planowany termin konferencji: wrzesień 2019

Czas trwania konferencji: 1 dzień, ok. 8 godzin zegarowych

Liczba osób z poszczególnych grup:

 1. LGR Bielska Kraina - 5
 2. LGR „Puszczy Sandomierskiej”- 10
 3. RLGD „Roztocze”- 10
 4. LGD „Owocowy Szlak”- 10
 5. LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”- 10

Planowane miejsce konferencji:

Gościniec pod Lasem

Grabowce Dolne 40 B, 08-503 Nowodwór

Planowany program konferencji I dzień:

 • Rejestracja uczestników konferencji
 • Powitanie uczestników konferencji, przedstawienie programu
 • Prelekcja na temat: Public Relations, Marketing i Reklama /2h dyd./
 • Przerwa kawowa
 • Prelekcja na temat: Akwakultura ekologiczna /1 h dyd./
 • Prelekcja na temat: Choroby ryb śródlądowych – Profilaktyka i zwalczanie chorób ryb.
 • Przerwa obiadowa
 • Prezentacja realizacji projektu współpracy, przedstawienie wyników i rezultatów projektu
 • Dyskusja, wymiana doświadczeń
 • Kolacja

PLANOWANY PLAN WIZYTY STUDYJNEJ

II dzień:

 1. Śniadanie,
 2. Wizyta w Izbie Pamięci Rybackiej w Sarnach - efekt wdrażania PO RYBY 2007-2013 spotkanie z właścicielem, oprowadzenie po obiekcie
 3. Zwiedzanie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 4. Wizyta w Gospodarstwie Rybackim Samoklęski – zwiedzanie gospodarstwa, spotkanie z właścicielem
 5. Obiad
 6. Zwiedzanie Skansenu Rzemiosł Majsteretro w Górkach koło Sosnowicy
 7. Kolacja

 

Ad. F. Materiały promocyjne i reklamowe

Liczba uczestniczących LGD: 5

LGD uczestniczące w zadaniu:

 1. LGR Bielska Kraina,
 2. LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza,”
 3. LGD „Owocowy Szlak”,
 4. LGR „Puszczy Sandomierskiej”,
 5. RLGD „Roztocze”.

Budowa wizerunku to główne i zasadnicze zadanie upominków wręczanych potencjalnym uczestnikom projektu współpracy podczas konferencji, szkoleń, wizyt studyjnych i imprez promocyjnych. Wybudowanie niezapomnianej marki projektu „Złota Łuska” zapadnie w pamięci na lata. Unikatowy charakter oznakowanych logotypami PO RYBY oraz opracowanym logotypem „Złota Łuska” pozwoli nieco odejść od reklamy masowej, trafiającej do potencjalnego odbiorcy, na rzecz budowania wartościowych, bezpośrednich relacji z lokalną społecznością. Zarówno uczestnicy projektu „Złota Łuska” jak i uczestnicy imprez promocyjnych korzystając z upominku reklamowego, obcują z marką na co dzień, co pogłębia i utrwala istnienie marki w jego świadomości. Ponadto gadżety reklamowe przyciągają i zatrzymują uwagę odbiorców, tym samym sprawiając, że oferta promująca Projekt „Złota Łuska” trafia na przygotowany i zdefiniowany grunt.

Gadżety reklamowe realnie oddziałują na proces decyzyjny osób obdarowywanych, ale także osób trzecich. Uczestnicy Projektu posługując się na co dzień, np. eleganckim długopisem, oryginalnym kubkiem, czy praktyczną torbą, staną się nieformalnym ambasadorem marki. Poza tym chcemy aby nasz Projekt Współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska” kojarzono zawsze tylko pozytywnie i to w jak najszerszym zakresie.

W celu budowania pozytywnego wizerunku realizowanego projektu współpracy „Złota Łuska” i utrwalania świadomości jego marki, planuje się zakupić materiały promocyjne i reklamowe. Dodatkowo opracowane Logo „Złota łuska” będzie elementem wizualizacji niniejszej operacji. Na „Złotej Łusce” oparta będzie cała kampania promocyjna i reklamowa. Koszt opracowania szaty graficznej znaku „Złota łuska podzielono proporcjonalnie na ilość grup biorących udział w projekcie współpracy.

Ponadto zgodnie z założeniami PO RYBY 2014-2020 podczas konferencji, szkoleń i wyjazdów studyjnych czy imprez promocyjnych wszyscy uczestnicy będą systematycznie informowani o celach zadania oraz wsparciu unijnym. Wszystkie materiały szkoleniowe, dokumenty, listy obecności uczestników zostaną oznaczone zgodnie z Księgą Wizualizacji obowiązującą w PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Ponadto materiały promocyjne, publikacyjnych które będą niezbędne podczas szkoleń i konferencji czy imprez plenerowych, zostaną oznakowane zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 wraz z opracowanym logiem Projektu współpracy międzyregionalnego „Złota Łuska”.

 

 

 

 

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.