Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

WAŻNE! LGR Bielska Kraina otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie 7 szkoleń dla rybaków !!!

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie w 2013 roku 7 szkoleń branżowych dla podmiotów związanych z sektorem rybactwa w szczególności dla osób z obszaru działania LGR Bielska Kraina tj. pięciu gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice.Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana w dniu 28 listopada 2012 r. w Śląskim Ośrodku Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

Szkolenia będą bezpłatne!

LGR Bielska Kraina mając na uwadze zgłaszane postulaty od osób związanych z sektorem rybactwa w zakresie konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych a tym samym wychodząc naprzeciw ich potrzebom, złożyła wniosek w ramach środka 3.1. „Działania wspólne” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach ww. działania stowarzyszenie zaplanowało organizację 7 szkoleń branżowych dla rybaków oraz podmiotów związanych z rybactwem. Celem zadania jest rozwój współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego.

1. Szkolenie pn. „Księga stawowa, sprzedaż bezpośrednia i marginalna ryb oraz opodatkowanie tej działalności”
Termin: 22 styczeń 2013
Miejsce szkolenia: 43-382 Bielsko-Biała ul. Tadeusza Regera 81, siedziba LGR Bielska Kraina

 

 

Zakres programowy operacji:
- obowiązująca sprawozdawczość w zakresie stawowej produkcji rybnej, opłaty za korzystanie ze środowiska, RRW-22, OS-4, ilość pobranej wody, ilość odprowadzonych ścieków, produkty rybołówstwa;
- sprzedaż bezpośrednia czy działalność marginalna lokalna i ograniczona? Produkcja i sprzedaż w świetle obowiązujących przepisów weterynaryjnych;
- opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej oraz działalności marginalnej, lokalnej oraz ograniczonej.

Planowana liczba uczestników: 20 osób

2. Szkolenie pn. „Dobre praktyki weterynaryjne oraz higieniczne i produkcyjne, a także obowiązki sprawozdawcze w gospodarstwach rybackich”
Termin: 18 luty 2013
Miejsce szkolenia: 43-382 Bielsko-Biała ul. Tadeusza Regera 81, siedziba LGR Bielska Kraina

Zakres programowy operacji:
- czynniki wpływające na wzrost zagrożenia zdrowia ryb, na choroby, wymagania weterynaryjne UE, wykaz chorób podlegających obowiązkowi zwalczania, warunki dobrej współpracy z hodowcami – weterynarzami, zdrowie ryb i wody, obowiązki sprawozdawcze w gospodarstwach stawowych.

Planowana liczba uczestników: 20 osób

3. Szkolenie pn. „Transport drogowy ryb”
Termin: 28 luty 2013
Miejsce szkolenia: 43-382 Bielsko-Biała ul. Tadeusza Regera 81, siedziba LGR Bielska Kraina

Zakres programowy operacji:
- transport drogowy ryb zgodnie z wymaganiami: zakres i podstawy prawne stawiane przez ITD, zezwolenie na potrzeby własne, zaświadczenia na potrzeby własne, ustawa o transporcie drogowym, okresy aktywności kierowcy, odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy, itp.

 

Planowana liczba uczestników: 20 osób

4. Szkolenie pn. „Obecne i przyszłe możliwości dofinansowania unijnego dla rybaków”
Termin: 6 czerwiec 2013

Miejsce szkolenia: 43-382 Bielsko-Biała ul. Tadeusza Regera 81, siedziba LGR Bielska Kraina

Zakres programowy operacji:
- informacje nt. Europejskiego Funduszu Rybackiego, obecny stan pozyskiwania środków, przyszłe lata programowania.

 

Planowana liczba uczestników: 20 osób

5. Szkolenie pn. „Ekonomika produkcji rybnej”
Termin: 21 marzec 2013
Miejsce szkolenia: 43-382 Bielsko-Biała ul. Tadeusza Regera 81, siedziba LGR Bielska Kraina

Zakres programowy operacji:
metody intensyfikacji produkcji, wszechstronna analiza kosztów produkcji i możliwości ich racjonalizacji, potencjalne kierunki dywersyfikacji produkcji (gatunki konsumpcyjne, materiał zarybieniowy), system obiektywnej wyceny szkód w gospodarstwach rybackich, przekształcenia własnościowe w rybactwie stawowym.

 

Planowana liczba uczestników: 20 osób

6. Szkolenie pn. „Zdrowie ryb w stawach karpiowych i pstrągowych”
Termin: 24 czerwiec 2013
Miejsce szkolenia: 43-382 Bielsko-Biała ul. Tadeusza Regera 81, siedziba LGR Bielska Kraina

Zakres programowy operacji:
- profilaktyka ogólna w produkcji stawowej, zwalczanie chorób ryb metodami hodowlanymi i alopatycznymi, współpraca służb ichtiopatologicznych i hodowców w zakresie zapobiegania chorobom, diagnostyki i leczenia ryb.

 

Planowana liczba uczestników: 20 osób

7. Szkolenie pn. „Dobrostan Ryb”
Termin: 16 maj 2013 godz. 9.00 – 14.00
Miejsce realizacji operacji: 43-384 Jaworze ul. Zdrojowa 82, siedziba urzędu Gminy Jaworze

Zakres programowy operacji:
- dobrostan ryb, w tym metod jego określania, charakterystyka i objawy obniżenia dobrostanu ryb, wpływ jakości wody na dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego, warunki sprzedaży żywych ryb, metody humanitarnego uśmiercania ryb, wylęgarnia ryb.

 

Planowana liczba uczestników: 30 osób« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.